اخبار آنچه دیگران می خوانند

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

فیلم جدیدی از سحر قریشی منتشر شده که او در یک باشگاه ورزشی به خودش شلیک می کند.