همواره یکی از دغدغه های دانشمندان و سازمانهای فضایی، برخورد سیارکها با زمین است، آنها معتقدند اگر سیارکی با بزرگی همین سیارک که ۲۳ شهریور ماه از کنار زمین عبور می کند به زمین می خورد می توانست هزاران کشته به همراه داشته باشد.
 
نام این سیارک ۴۶۷۳۱۷ (۲۰۰۰ QW۷) است که البته خطری برای زمین نداشته و با فاصله بیش از سه میلیون مایل از کنار زمین عبور خواهد کرد.
 
 
ناسا از وجود خطر بالقوه سیارکها خبر داده و اعلام کرده است نباید نگران عبور این سیارک باشیم.