اخبار اخبار

رئیسی

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به کارکرد‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مراکز خیریه، بر ضرورت آماده‌سازی زمینه افزایش مشارکت…