اخبار اخبار

پیچ، معمولاً با مهره و واشر همراه است تا به عنوان یک پیچ و مهره عمل کند. سفت کردن مهره چیزهایی را که به هم وصل می‌کنید…