به گزارش پایگاه خبری نشان :

سمانه پاکدل فارغ التحصیل لیسانس رشته روانشناسی است، از دستیاری صحنه تئاتر به بازیگری تلویزیون و سینما رسید، ازدواج کرده و عاشق خواب است.

در یک خانواده 5 نفری بدنیا آمد یک خواهر و یک برادر بزرک تر از خود دارد، پدر و مادرش هر دو کارمند بودند، می گوید به همین علت آشپزی ام خوب است

عکسی از ظاهر ساده سمانه پاکدل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر ساده سمانه پاکدل خاص است.ظاهر ساده سمانه پاکدل زیباست.ظاهر ساده سمانه پاکدل متفاوت است.

سمانه پاکدل