به گزارش پایگاه خبری نشان :

جلاگستر الماس تهران یکی از شرکت های پیشتاز در تولید ، صادرات  و واردات مواد شوینده  در سال های اخیر می باشد.

به طور میانگین 5 الی 6 درصد مواد اولیه کل کشور را تولید میکنیم که عمدتا  مواد اولیه روتین است.

بیشترین سهم خرید آلکیل بنزن خطی از پتروشیمی کرمانشاه (65 درصد) و همچنین بیشترین سهم خرید از پتروشیمی اراک (30 درصد ) را داشتیم.

5

 

در حال حاضر به طور روزنه  20 درصد تولید مازاد رو صادر می کنیم . که بزودی میزان صادرات به واسطه افزایش تولید بالاتر خواهد رفت.

به زودی خط تولید جدید با جدیدترین تجهیزات اضافه خواهد شد  که از اردیبهشت 1402 به ظرفیت تولید شرکت جلاگستر اضافه می‌کند. همچنین تا تابستان سال آینده با به حداکثر رساندن تولید خطوط جدید، به میزان 15 درصد دیگه به حجم صادرات افزوده خواهد شد.

6

در رابطه کمبود‌ها مربوط به مواد اولیه  سعی شد که خیلی سریع جایگزین شوند. همچنین ما برای جبران کمبود مواد اولیه شوینده ها ۲۴ ساعت روز و در هفت روز در هفته کار می‌کنیم که این کمبود ها جبران شوند.

سوال از آقای هژیر توحیدی درباره وابستگی کشور به واردات در تولید مواد اولیه به چه شکل خواهد بود؟

 ما امکان و توان تولید مواد را داریم، ولی تولید این مواد صرفه اقتصادی ندارد.

صارم توحیدی افزود: در حال حاضر ما سفارشات زیادی از کشور‌هایی مانند عراق،تاجیکستان، ارمنستان و کشورهای هماسیه داریم و محصولات خود را به این کشور‌ها صادر می‌کنیم. البته مواد اولیه صادراتی از سهم مازاد ماست و مواد اولیه ی که دچار کمبود است صادر نمی‌شود.

صارم توحیدی مدیرعامل شرکت جلاگستر الماس تهران