به گزارش پایگاه خبری نشان :

ناصر کلانتری ملقب به جنگجوی اواره بعد از پیروزی در سازمان SBC صربستان با عقد قراردادی به مدت یک سال و نیم برای سه مبارزه به سازمان FNC کرواسی پیوسته است.

10