به گزارش پایگاه خبری نشان :

احمد مسعود فرمانده مقاومت ضدطالبان در دره پنجشیر به نیروهای طالبان که در جریان جنگ در منطقه خواک و گلبهار در چهار روز گذشته در نزدیکی ولایت پنجشیر اسیر شده بودند، می‌گوید: پنجشیر خانه شماست و شما می‌توانید تا زمانی که می‌خواهید در پنجشیر بمانید.