اخبار خبر حوادث و اجتماعی

محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده ولی آباد دارای بار ترافیکی سنگین و مه‌گرفتگی گزارش شده است.