به گزارش پایگاه خبری نشان :

سردار آجورلو مدیرعامل جدید استقلال که به این تیم آرامش نسبی را بازگردانده است با روزبه چشمی برای بازگشت به استقلال تماس گرفت.

سردار آجورلو با روزبه چشمی و حسین کریمی مدیر برنامه روزبه چشمی تماس گرفت. این اولین اقدام رسمی مدیرعامل جدید آبی ها در بخش مذاکره با بازیکنان مدنظر فرهاد مجیدی است. به نظر میرسد کار بازگشت چشمی به استقلال تمام شده است و او بزودی باز هم آبی پوش خواهد شد