به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

امید کرمانی‌ها: اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شکست خوردند اما همان تعداد اندکی که به مجلس راه یافتند، مهم است که زمان انتخاب رئیس آرای شان را به کدام شخصیت اصولگرا بدهند. علی صوفی می گوید: اصلاح طلبان در مجلس فراکسیونی تشکیل نمی دهند که بخواهند جمعی تصمیم بگیرند.

مشروح گفتگوی علی صوفی با نشان 24 را در ادامه بخوانید.

*****

به نظر شما آقای قالیباف رئیس مجلس آینده می شود؟

با توجه به ترکیب مجلس، خیلی سخت است که بگوییم یک گرایش اصولگرایی هم اکنون در مجلس اکثر کرسی ها را در اختیار دارد. هم اکنون بین سلایق اصولگرایی اختلافات زیاد است بنابراین پیش بینی می شود همان چندپارگی برای ارائه لیست در داخل مجلس هم ادامه می یابد. معتقدم برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس یازدهم یک اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ می دهد.

ترکیب فراکسیون های مجلس آینده به چه صورت خواهد بود؟

قطعا تعداد پایداری‌ها بیشتر از مجلس دهم خواهد بود بنابراین قوی تر عمل خواهند کرد. اصولگرایان سنتی نیز برای خودشان یک فراکسیون اختصاصی تشکیل می دهند. آقای قالیباف رویکرد نواصولگرایی را پیش می برد و فراکسیون خود را خواهد داشت. در کل هیچ کدام از این سه فراکسیون اکثریت مجلس را در دست ندارند بنابراین نمی توانند حرف اول و آخر را بزنند.

آقای زاکانی سمت پایداری ها می رود و نامزد آنها برای کسب کرسی ریاست می شود یا به طرف آقای قالیباف خواهد آمد؟

آقای زاکانی به سمت پایداری‌ها می رود. در نهایت دو جریان حامی آقایان قالیباف و زاکانی با هم برای کسب کرسی های هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون های تخصصی با هم رقابت می کنند. البته جریانی توفیق به دست می آورد که بتواند فراکسیون سوم و نمایندگان مستقل را با خود همراه کند.

نمایندگان اصلاح طلب و مستقل در دو قطبی قالیباف-زاکانی چه تصمیمی می گیرند و به کدام قطب نزدیک می شوند؟

این گروه تعدادی نیستند که بخواهند فراکسیون تشکیل دهند چون فقط آقای پزشکیان در مجلس آینده اصلاح طلب است.

اما در خبرها آمده بود که 15 نماینده اصلاح طلب به مجلس آینده راه پیدا کردند؟

خیر، آنها اصلاح طلب شناخته شده نیستند. زمان انتخابات خوداظهاری کردند که اصلاح طلب‌اند؛ حتی با در نظر گرفتن همین افراد هم عدد اصلاح طلبان در مجلس آینده به انگشتان دو دست نمی رسد.

در رسانه ها تعداد نمایندگان مستقل را هم حدود 45 نفر اعلام کردند، آیا مستقل ها و اصلاح طلبان می توانند باهم فراکسیونی با حدود 50 عضو تشکیل دهد؟

خیر، فراکسیون نخواهند بود ولی در تصمیمات سرنوشت ساز امکان دارد کنار هم قرار بگیرند.

آقای قالیباف می تواند از همین الان آرای نمایندگان اصلاح طلب و مستقل را متعلق به خود بداند؟

خیر چون آنها فراکسیونی تشکیل نمی دهند که بخواهند دست جمعی تصمیم بگیرند بنابراین رأی فردی خواهد بود. رأی فردی نیز تحت تأثیر بده بستان ها و لابی گری ها قرار می گیرد و معمولا توقعات پایینی هم مطرح می شود؛ شاید طرف با گرفتن وعده عضویت در یک کمیسیون خاص تصمیم بگیرد به کدام سمت متمایل شود.