به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

امید کرمانی‌ها: انتخابات گویا برای اصلاح طلبان همچنان محل نظر است و انگیزه است. گرچه آنها می گویند چهره های شان را در اختیار ندارند اما بر سر رسیدن به نامزد نیز تفاهمی با هم ندارند و تصمیم گرفتند نامزدهای جداگانه بدهند.

مشروح گفتگوی نشان 24 با محمدعطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران را در ادامه بخوانید.

شما معتقدید جریان اصلاحات برای رقابت سیاسی پیش رو دست و پا بسته نیست، حالا اوضاع را چه طور ارزیابی می کنید؟

مشکلی نداریم. البته مقدمات برگزاری انتخابات 2 اسفند در حوزه نظارت و تأییدصلاحیت نامزدها محدودیت هایی را برای اصلاح طلبان به وجود آورد بنابراین آن طور که انتظار می رفت اصلاح طلبان امکان معرفی نامزدهای موردنظرشان را ندارند و شورای عالی اصلاح طلبان در مجموع بررسی های خود به این نتیجه رسید که مسئولیت شیوه حضور در انتخابات با لیست یا بدون لیست را به شوراهای استانی واگذار کند چراکه حضور در انتخابات از ارکان مهم امر سیاست ورزی است. بر این اساس اصلاح طلبان منطقا در آن حوزه هایی که نامزد انتخاباتی داشته باشند، نامزد معرفی می کنند یا لیست می دهند اما در حوزه های انتخابیه ای که نامزد اصلاح طلبی در صحنه نباشد بدون معرفی نامزد در انتخابات مشارکت می کنند.

چرا اصلاح طلبان همچون دوره گذشته با اصولگرایان میانه رو و چهره های مستقل وارد ائتلاف نشدند تا در همه حوزه های انتخابیه نامزد معرفی کنند؟

آن سیاست برای دوره گذشته بود امروز چنین سیاستی دنبال نمی شود. الان اختیار به احزاب داده شده است و طبعا آنها تمایل دارند مستقلا با نامزدهای مطلوب خودشان وارد عرصه رقابت شوند.

اخبار حکایت از آن می کند که اصولگرایان تهران در کنار دو فهرست شورای ائتلاف و جبهه پایداری، چند لیست دیگر هم خواهند داد. آیا این اتفاق شانسی برای اصلاح طلبان محسوب می شود؟

به همان نسبت اصلاح طلبان هم لیست های متنوعی خواهند داشت چون این طور نیست که اصلاح طلبان در تهران بتوانند همه روی یک لیست توافق کنند چون اگر می توانستند یک لیست واحد بدهند شورای عالی چنین تصمیمی می گرفت اما وقتی این اتفاق نیفتاد، به طور مشخص کارگزاران لیست خود را خواهد داد و بعید به نظر می رسد بخواهد با گروه های دیگر توافق کند. البته امکان دارد اشتراکاتی بین لیست ها باشد ولی همان طور که اصولگراها چند لیست خواهند داشت، اصلاح طلبان هم همین وضعیت را دارند.

تقریبا لیست های اصلاح طلبان چند نامزد مشترک خواهند داشت؟

بعید به نظر می آید احزاب اصلاح طلب بتوانند در تهران لیست کامل 30 نفره بدهند. حتی با این اوصاف معتقدم مشترکات لیست‌های متنوع و متکثر اصلاح‌طلبان از انگشتان دو دست تجاوز نخواهد کرد.

سرلیست حزب کارگزاران چه کسی خواهد بود؟

آقای مجید انصاری.

کارگزاران کدام لیست اصولگرا را رقیب اصلی خود می داند؟

لیستی که آقای قالیباف در صدر آن قرار خواهد داشت رقیب اصلی کارگزاران خواهد بود.

سطح مشارکت را چه طور ارزیابی می کنید؟

در تهران چون مشارکت به نظر نمی آید خیلی چشمگیر باشد و طبقات متوسط با رویکرد اصلاح طلبی کمتر مشارکت می کنند؛ معتقدم آقای قالیباف در حاشیه امن قرار دارد و به نظر می آید رأی خودش را پیدا کند. البته ما هم تلاش می کنیم لیست مان را موفق از انتخابات خارج کنیم.

این شانس را برای خودتان می بینید که از تهران ورودی به مجلس داشته باشید؟

دور از ذهن مان نیست و احتمالش را می دهیم.

در واقع لیست آقای قالیباف به نظر شما نمی تواند باخت 30 بر هیچ دوره گذشته اصولگرایان را جبران کند و به طور کامل نامزدهایش را به مجلس بفرستد؟

خیر به نظر می آید که معادله معکوس نمی شود. موقعیت برد 100 درصد اصلاح طلبان در دوره گذشته، برای لیست شورای ائتلاف اصولگرایان وجود ندارد.