به گزارش پایگاه خبری نشان :

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس جمهور گفت: به عنوان رئیس جمهور یک روز استراحت در این ۶ ماه اخیر نداشتم و دولت تعطیلی نداشته است.

رئیس جمهور، در جلسه هیئت دولت:

وظیفه ما به عنوان دولت این است که مشکلات را حل کنیم.

مشکلات امروز یا مربوط به کروناست و یا مربوط به تحریم است.

ما سه سال است در برابر تحریم های شدید مقاومت میکنیم.این فشار فعلی عادی نیست.میخواهند مردم را بشکنند.

باید بگویم به عنوان رئیس جمهور روز استراحتی در این ۶ ماه اخیر نداشتم و دولت تعطیلی نداشته است. همه روزها و ساعت ها کار میکنیم.

دولت تا ثانیه آخر پای کارخواهد بود و فداکاری خواهد کرد.

افتخار ماست برای این ملت کاری بکنیم و گرهی را باز کنیم.