به گزارش پایگاه خبری نشان :

روزبه حصاری در لایو اینستاگرام در خصوص خاطره اش با علی ضیا گفت.

حصاری،  علی ضیا را از دوستانش معرفی می کند و می گوید که جنس اجرای او را خیلی دوست دارد و از شباهت ظاهری اش با ضیا گفت که خیلی ها می گویند که ما شبیه هم هستیم.

او در ادامه می گوید که سر برنامه ای بودیم و یک نفر بدوبدو سمت من آمد و به علت لطفی که داشت می خواست با من عکس یادگاری بگیرد. بعد از عکس گرفتن آن شخص به من گفت: " خیلی ممنون آقای ضیا!"

و من در پاسخ گفتم:" تو حتی من را نمی شناسی، برای چی می خوای با من عکس بگیری؟!"