اخبار کلیک کنید

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای…

سن بازنشستگی | سن بازنشستگی تامین اجتماعی | سن بازنشستگی جدید

امروز خبر بسیار مهمی درباره تصمیم جدید دولت درخصوص تغییر در قانون سن بازنشستگی منتشر شد که جزئیات آن را با هم در سایت…