اخبار گوناگون

یک مسابقه عجیب در نووسیبیرسک روسیه برگزار شد، جایی که کارگران شرکت‌های خدمات تشییع و دفن جنازه از مناطق مختلف روسیه…