اخبار گوناگون

محمدرضا رهبری با انتشار این عکس نوشت: عکسهای فیلم سینمایی آتش در نیستان، من در نقش شهید سروان رضا صیادی.