به گزارش پایگاه خبری نشان :

شاید کمتر کسی بداند که بهروز پرستویی برادر پرویز پرستویی از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است.

این عکس شهید بهروز پرستویی، برادر پرویز پرستویی دو روز قبل از شهادت در منطقه عملیاتی شلمچه است. به امید شفاعتش.

hHn5I1fKPvl3

برادر شهید پرویز پرستویی

شاید هنوز خیلی ها نمی دانند که برادر بازیگر نقش حاج کاظم فیلم آژانس شیشه ای شهید شده است.