به گزارش پایگاه خبری نشان :

انتظار عمومی این است که وقتی مادری دو جنین حامله باشد، دوقلوها بسیار شبیه هم باشند. گرچه در مورد دوقلوهای همسان «معمولا» چنین می‌شود. اما در دوقلوهای ناهمسان، مانند تفاوت‌ها و شباهت‌های هر خواهر و برادری، هر چیزی محتمل است.

موضوع وقتی دراماتیک می‌شود که دوقلوها تفاوت واضح با هم داشته باشند. نمونه چنین چیزی در ۲۶ فوریه سال پیش رخ داد.

یک مادر ۳۱ ساله نیجریه‌ای دوقلو حامله بود. او و همسرش سیاهپوست بودند، اما بعد زایمان یکی از دوقلوها به علت داشتن آلبینیسم، رنگ پوست کاملا متفاوت با دیگری داشت.

نام این دو برادر دنیل و دیوید است. تقریبا از هر ۳ هزار تا ۲۰ هزار نفر در دنیا یکی آلبینیسم دارد. جالب است که شیوع آلبینیسم در نیجریه، یکی از بالاترین شیوع‌ها در دنیاست و در این کشور ۶۰۰ هزار نفر آلبینیسم دارند.

همیشه واهمه داریم که در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته، با برخی بیماری‌های یا تفاوت‌های طبیعی انسان‌ها با هم برخوردهای خرافی شود، اما خوشبختانه مادر بچه‌ها -استیسی- می‌گوید که شاهد برخورد بدی نبوده است.

این دوقلوها در اینستاگرام ۱۸ هزار دنبال‌کننده دارند.

در بیماری آلبینیسم به خاطر یک نقص متابولیک ژنتیکی، تولید رنگدانه پوستی ملانین مختل می‌شود./یک پزشک