به گزارش پایگاه خبری نشان :

وزیر اول اسکاتلند

منبع: انتخاب

آیا این خبر مفید بود؟