به گزارش پایگاه خبری نشان :

انتشار ویدئویی توسط یک مرد سعودی از فرزند خردسالش موجب خشم کاربران فضای مجازی را برانگیخت ، پدر سعودی بی توجه به خطر مار برای پسربچه ای که در ویدئو دیده می شود با هدف جلب توجه و دریافت بازدید بالا این شرایط را ایجاد کرده بود تا فرزندش با مار زنده بازی کند .

خنده های مردی که با لهجه عربستان سعودی صحبت می کند نشان می دهد که فرد ضبط کننده ویدئو پدر کودک است و از بازی فرزندش با مار زنده احساس خوشحالی می کند ؛ باورنکردنی ترین بخش ویدئو قسمتی است که پدر بی مسئولیت به پسرش می گوید مار زنده را گاز بگیرد بخشی از کلیپ که بیشتر خشم کاربران را برانگیخته و جنجال به پا کرد.

رکنا