به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک مردی در حالی که سرتاپایش در آتش شعله ور بود از زن مورد علاقه اش که یک پرستار بخش بیماران کرونایی است خواستگاری کرد.

خواستگاری / ریکی اش ۵۲ ساله در حالی از زن محبوبش خواست با او ازدواج کند که پشت و پاهایش در آتش می سوخت.

کاترینا دابسن ۴۸ ساله که از شیرین کاری خواستگاری زبانش بند آمده بود، بالاخره بر خود مسلط شد و جواب مثبت داد.

کاترینا که از ریکی بسیار بلندتر است، می دانست که قرار است ریکی خودش را شعله ور کند اما فکر می کرد همه ی این ها فقط برای گرفتن چند عکس است و اصلاً فکرش را نمی کرد که ریکی قصد خواستگاری از او را داشته باشد/ رکنا