به گزارش پایگاه خبری نشان :

هواپیمای حامل والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی [پسر دوم رضا پهلوی] و سرگرد مهاجر ساعت ۵ بعدازظهر روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۳۳ که از گرگان به سمت تهران حرکت کرده و قرار بود ساعت ۶ بعدازظهر به فرودگاه مهرآباد برسد، وارد نشد و تأخیر هواپیما موجب نگرانی گردید.سرتیپ عیسی اشتوداخ رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری مراتب را به عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسانیده و تحقیق و تجسس از هواپیما آغاز شد.

بعد از تجسس و تفحص دستجات اعزامی از نیروهای نظامی و افسران ارتش و ژاندارمری و کوه‌نوردان و اسکی‌بازان در حدود شمشک ،لار، فشم و چندین کیلومتری اطراف نقاط کوهستانی که روز گذشته هواپیمای حامل والاحضرت شاهپور علیرضا را مشاهده نموده بودند، بالاخره با نورافکن‌های قوی که همراه داشته‌اند موفق می‌شوند قطعات متلاشی شده هواپیما و جنازه والاحضرت شاهپور علیرضا و همراهان را مشاهده کنند.آقای سرگرد ساوجی افسر ژاندارمری و همراهان با کمال تأثر اجساد کشته‌شدگان را جمع‌آوری و مراتب با تلفن به ریاست کل ژاندارمری و ستاد ارتش اطلاع داده و صبح دیروز دستجات کامل با وسایل کافی برای حمل جنازه‌ها فرستاده می‌شود.هواپیمای والاحضرت شاهپور علیرضا بعد از حرکت از گرگان و آوردن رعیت بیماری برای معالجه به قرار معلوم درمیان ابرها و  تاریکی خط سیر هواپیما را گم کرده و به طرف فشم و کوه‌های لار که در حدود ۱۰ دقیقه پرواز تا تهران بوده منحرف گردیده و چون بنزین هواپیما تمام می‌شود در کوه‌های فشم نزدیکی یوش سقوط می‌نماید.
روزنامه کوشش-چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۳۳