به گزارش پایگاه خبری نشان :

نمناک: بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می کنند. قلبی در بدن آن ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بدون قلب نیستند. حیواناتی که قلب ندارند، به خون رسانی در کل اعضای بدن وابسته نمی باشند. ممکن است این حیوانات بسیار کوچک باشند و نیازی به این خونرسانی کلی نداشته باشند. بعضی از آن ها نیز هیچ گونه اعضای بدن دیگری ندارند و بنابراین نیازی به قلب هم نیست. در این قسمت از سرگرمی و گوناگون نمناک حیواناتی که قلب ندارند را به شما معرفی خواهیم کرد.

عروس دریایی

عروس دریایی یکی از مخلوقات بسیار زیبا است و هیچ گونه قلب و هیچ خون رسانی در کل بدنش وجود ندارد. عروس دریایی جزء بزرگ ترین حیوانات بدون قلب با فاصله زیاد از لحاظ سایز محسوب می شود. در مطلب موجودات بدون مغز خواندید که این موجود دریایی مغز هم ندارد پس میتوان آن را موجود بدون قلب و مغز نامید.

A786nsMpoEDz

کرم پهن

کرم پهن هیچ جریان خون و هیچ سیستم تنفسی و قلبی در بدن ندارد. غذا و اکسیژن در بدن کرم پهن با حرکت آن به قسمت های مختلف می رسد و هیچ منبع پمپاژ خون و تغذیه ای در بدن او وجود ندارد.

Lvh9GYkRaPRy

مرجان

مرجان ها حیوانات ساده تری هستند و شبیه به گل یا گیاه می باشند اما در واقع آن ها حیوان هستند. حیوانات رنگی که هیچ گونه رگ خونی و قلبی در بدن آن ها وجود ندارد.

emh9dDFZt5w7

پنج مورد از مخلوقات دریایی دیگر که قلب ندارند:

برخی موجودات دریایی دیگر هم بدون قلب هستند. این موجودات بسیار ساده می باشند و هیچ گونه اعضایی در بدن آن ها وجود ندارد که شامل موارد زیر هستند:

  • ستاره دریایی
  • اسفنج دریایی
  • شقایق دریایی
  • خیار دریایی

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .