به گزارش پایگاه خبری نشان :
محمد کارت با انتشار این عکس نوشت: سینما نه یه شغل که یه آیین رونمایی از درونیات انسانه توی اجرای این آئین، شیش دُنگ باید حاضر باشی، با تمام وجود، اونقد که اول از همه خودت بپری وسط مَسلخ و ببینی چطوره و تاچه اندازه قراره زلفش به زلف تماشاگر گره بخوره و بَرِش تاثیر بذاره روز گرامیداشت این اختراع عاشقانه، این معاشقه ابدی با جهان، مبارک به امید برگشتن حال خوب به سینما این جادوی روح افزا پ.ن: این عکس پشت صحنه رو امیر آقایی عزیزم موقع ضبط سکانس قتلِ «شنای پروانه» گرفته

محمد کارت با انتشار این عکس نوشت: سینما نه یه شغل که یه آیین رونمایی از درونیات انسانه توی اجرای این آئین، شیش دُنگ باید حاضر باشی، با تمام وجود، اونقد که اول از همه خودت بپری وسط مَسلخ و ببینی چطوره و تاچه اندازه قراره زلفش به زلف تماشاگر گره بخوره و بَرِش تاثیر بذاره روز گرامیداشت این اختراع عاشقانه، این معاشقه ابدی با جهان، مبارک به امید برگشتن حال خوب به سینما این جادوی روح افزا پ.ن: این عکس پشت صحنه رو امیر آقایی عزیزم موقع ضبط سکانس قتلِ «شنای پروانه» گرفته

 

وب گردی