به گزارش پایگاه خبری نشان :

 به نقل از میرر، تصاویر دادو فریادهای این شیر دریایی که راه خود را به سمت خیابان های شیلی گم کرده بود پلیس را به حالت آماده باش درآورد تا این حیوان را به سمت دریا بازگردانند.

اندازه شیرهای دریایی بزرگ تر از یک خودرو بوده و مردم محلی را شوکه کرده است. شیردریایی عربده کش بی هدف در خیابان حرکت کرده و خود نیز به شدت مضطرب بوده است.

پلیس اعلام کرد که برای هدایت این شیردریایی بیش از ۵۰ تن بسیج شده و ساعتها طول کشیده تا حیوان را به سمت دریا راهنمایی کنند.

به گفته یک کارشناس شیرهای دریایی می توانند در صورت خشمگین شدن بسیار خطرناک بوده و به انسان آسیب جدی برساند./ ایران

1248927.jpg

1248926.jpg

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .