به گزارش پایگاه خبری نشان :

کلکسیون پشه های مرده در دفتر دختر نوجوان توجهات را به خود جلب کرد، توجهاتی که هر کدام با دیدی به این ماجرا نگاه می کردند. " دلیشا " دختر نوجوانی که خود را رئیس پشه هایش معرفی می کند در اقدامی عجیب از مدتی قبل تصمیم گرفت تا پشه هایی را که می کشد داخل دفترچه ی خود نگهداری و ثبت کند تا بداند در چالش عجیبی که به راه انداخته چقدر پیش رفته است.

" دلیشا " دو تصویر از چالشی که به راه انداخته منتشر کرده است که تصویر اول مربوط به اولین پشه ای بود که کشته و تصویر دوم کلکسیونی از پشه های مرده که جمع آوری کرده است و این را برای خود موفقیت می داند.

او در صفحه ی شخصی اش ادعا می کند که با این کار مشهور شده است و تا به الان بیش از 80 پشه را کشته و این رکورد را برای خود ثبت کرده، رکوردی که نیاز به تحلیل روانشناسان دارد چراکه دهها دلیل و حرف پشت این کار نهفته است.

کاربران شبکه های اجتماعی با دیدن این تصاویر و خواندن ماجرا ابراز نگرانی کردند و از این که یک نوجوان در سنی طلایی که باید در فکر کشف و شکوفایی توانایی های خود باشد به دنبال طراحی و اجرای چالشی پوچ باشد و با جمع آوری تعدادی حشره مرده تصور کند کاری انجام داده است که میتواند با افتخار برای مشهور شدن آن را به نمایش بگذارد.

به واقع چرا باید یک نوجوان کشتن و جمع آوری پشه را برای خود موفقیت بداند ؟ این کامنت بسیاری از افرادی بود که تصاویر پشه های ثبت شده در دفترچه "الیشا" را دیدند و جملات او را خواندند. برخی با این جمله که بیشتر مراقبت نوجوان هایمان باشیم تا به هر قیمتی تصمیم به رسیدن به شهرت و دیده شدن نگیرند نظر خود را در مورد این کلکسیون متفاوت " الیشا" ابراز کردند.

نمناک