به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از میرر، متهم "‌نیکیتا آگراوال"۲۹ ساله تلاش کرده تا پس از قتل مادرشوهرش جسد وی را بسوزاند که توسط ماموران پلیس شهر گجرات هند بازداشت شده است.

به گفته شوهر و پدر شوهر متهم ، قاتل و قربانی همواره با هم بحث و بگو و مگو داشته و مدام درگیر بوده اند.

بنا بر اطلاعات پلیس این زن پس از قتل تلاش کرده تا وانمود کند که وی مادر شوهرش را نکشته و شخص دیگری وارد خانه شده و او را به قتل رسانده است اما پس از ارائه شواهد و مدارک لب به سخن گشوده و انگیزه این جنایت را بگو و مگوهای شدید با مادر شوهر و رفتار غیر عادی مادرشوهرش با شوهرخود عنوان کرده است.

1256411.jpg

مادر شوهر قربانی