به گزارش پایگاه خبری نشان :
پلیس منطقه چونگی چینگ در جنوب غرب چین مردی را که مقادیر زیادی اسکناس از پنجره آپارتمانش به بیرون پرتاب کرده و باعث اختلال شدید در رفت‌وآمد مردم در خیابان‌های اطراف شده بود دستگیر کرد.

روسیه الیوم خبر داد، پلیس منطقه چونگی چینگ در جنوب غرب چین مردی را که مقادیر زیادی اسکناس از پنجره آپارتمانش به بیرون پرتاب کرده و باعث اختلال شدید در رفت‌وآمد مردم در خیابان‌های اطراف شده بود دستگیر کرد.

این مرد ۲۹ساله در بازجویی اعتراف کرد در آن زمان حالت عادی نداشته و این کار را بر اثر استعمال مواد روانگردان انجام داده است.

به خاطر حرکت این مرد چینی منطقه اطراف ساختمانش دچار ترافیک شدیدی شد، رانندگان بی‌توجه به اخطارهای پلیس خودروهای خود را رها کرده و مشغول جمع‌آوری اسکناس از سطح خیابان شدند.

این مرد چینی دست و دلباز در حال حاضر به اتهام مصرف مواد مخدر در بازداشت پلیس چین است.