به گزارش پایگاه خبری نشان :

اولین اتومبیل وارد شده به ایران در سال 1279/1900م که مظفرالدین شاه نخستین جفت اتومبیل های رنوی فرانسوی خریداری شده را در پاریس بوسیله راه آهن و کشتی و از طریق روسیه و دریای خزر به ایران فرستاد. گویا این دو رنو خریداری شده یکی در میانه راه به علت نقص فنی و مشکلات حمل آن برای همیشه می ماند و دیگری و در هنگام ترور نافرجام محمد علی شاه (که در دوشان تپه برای دیدن با وحش می رود) با نارنجک منفجر می شود و در پایان بدون اینکه این اتفاق خسارت جانی بردارد محمد علی شاه با گالسکه به دربار بر میگردد.

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .