به گزارش پایگاه خبری نشان :

خانواده پسر 13 ساله تبریزی  از مرگ مرموز پسرشان در برابر مدرسه شوکه شده اند.

مرگ مشکوک نوجوان  13 ساله تبریزی

بر اساس اظهارات این خانواده صبح جمعه خانواده متوجه غیبت پسرنوجوان می شوند و بعد از پیگیری جنازه وی را آغشته به خون جلوی مدرسه پیدا می کنند.

پلیس در حال تحقیق برای رازگشایی است.

رکنا