به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش رکنا، ترامپ گفت :مشخص شدن حدود آرا حتی بیشتر از حد انتظار است. تعداد بسیار زیادی از آرا تحت تأثیر قرار می گیرند. گوش به زنگ باشید.

 

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .