به گزارش پایگاه خبری نشان :
دادستان کل ایالت آریزونا: صدها اعتراض دریافت کردیم از منطقه مریکوپا؛ زیرا به افراد ماژیکی داده شده بود برای رای دادن «که دستگاه شمارش، ماژیک را نمی خواند» به همین ترتیب این نامه را به مقامات رسمی انتخابات در منطقه مریکوپا فرستادیم. منتظر پاسخ آنها هستیم./ بهداشت نیوز
926i1QjjorCj

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .