به گزارش پایگاه خبری نشان :

 به نقل از کرایم، این زن ۶۰ ساله  پس از خوراندن داروی خواب آور به پسر ۴۶ ساله اش او را به حمام برده و پسرش از روی ویلچر روی زمین افتاده و مادر اجازه داده تا در همان وضعیت بمیرد.

بنا بر گزارش های پلیس ویسکانسین آمریکا قاتل "کریستین شریل"۶۰ ساله پس از دستگیری ادعا کرده که پسرش مستحق چنین مرگی بوده و این مرگ بهتر از مردن در تحت بیمارستان بوده است. او دراعترافات هولناک خود بیان کرد که اجازه داده پسر فلجش روزها در حمام بماند تا در نهایت از شر زندگی سختش رهایی یابد. .

اطلاعات پلیس ویسکانسین نشان میدهد که قربانی که هویتش فاش نشده در ۱۴ سالگی بر اثر یک تصادف دچار فلج جسمی شدید شده و از آن زمان وظیفه نگهداری اش روی ویلچر بر عهده مادرش بوده و به نظر می رسد مادر که به شدت از این وضعیت بسیار خسته شده تصمیم به کشتن پسر ۴۶ ساله اش بگیرد./ ایران

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .