به گزارش پایگاه خبری نشان :

دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به آلوده بودن برخی از مناطق تهران به کرونا از انجام اقداماتی برای کاهش ابتلا و مرگ‌ومیر در این مناطق خبر داد.

دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران امروز در جلسه ستاد فرماندهی مقابله با ویروس کرونا با اشاره به کاهش آمار ۱۰ درصدی بیماران بستری با تشخیص کووید۱۹ در مقایسه با هفته گذشته، از مشارکت‌های بخشهای مختلف و دستگاهها برای کاهش زنجیره کنترل کرونا قدردانی کرد

دکتر زالی با تاکید براینکه کنترل ویروس کرونا نیازمند تعطیلی سراسری و رسیدن به گفتمان واحد و مشترک تمامی دستگاههاست، گفت: ردیابی موفق و بیماریابی مستلزم کاهش تردد ها و خلوتی شهر است.

وی با تاکید بر این که کنترل ویروس کرونا نیازمند تعطیلی سراسری و رسیدن به گفتمان واحد و مشترک تمامی دستگاههاست، گفت: ردیابی موفق و بیماریابی مستلزم کاهش تردد ها و خلوتی شهر است.

دکتر زالی، شاخص تهران را به لحاظ شیوع کرونا قرمز توصیف کرد و توضیح داد: گروه مشاغل یک به ۱۵ رسته تقسیم می‌شوند که این تنوع بالا با اصل تعطیلی کامل در تناقض است همچنین حضور حداقلی کارکنان بخش دولتی و در ادامه مراجعه ارباب رجوع و افزایش تراکم می‌تواند این طرح را با مشکلاتی روبرو کند.

اجرای طرح شهید سلیمانی در تهران با ۴۰۰ تیم عملیاتی

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران در ادامه با اشاره به اجرای طرح شهیدسلیمانی در محلات تهران خاطرنشان کرد: این طرح در منطقه ۱۸، اسلامشهر و بخشی از منطقه ۴ به صورت پایلوت اجرا شده است. طرح شهیدسلیمانی در تهران با ۴۰۰ تیم عملیاتی متشکل از پزشک، مراقب سلامت، بهورز، پرستار و کارشناس بهداشت حرفه ای انجام خواهد شد.

دکتر زالی افزود: بیماریابی، غربالگری، ایجاد فضای قرنطینه سازی و ایزوله در محیط‌های مراقبتی و در قالب کمک‌های مومنانه توسط دانشگاههای علوم پزشکی و بسیج با مشارکت نهادهای حمایتی و خیرین در طرح شهیدسلیمانی دردستور کار است.

وی یادآور شد: طرح شهیدسلیمانی در شهر و استان تهران با مشارکت دستگاههای مختلف و به صورت محله محور اجرا خواهد شد. ردیابی به موقع بیماران، بیماریابی، تسهیل شرایط غربالگری، اجرای بی کم و کاست قرنطینه خانگی از جمله اهداف این طرح خواهد بود.

تفکیک گزارش های مردمی که در سامانه تلفنی ثبت شده برای شناسایی عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نقاط مختلف تهران از دیگر مواردی بود که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران برای مهار کرونا بررسی آن را مورد توجه قرار داد.

اعمال محدودیت‌های بیشتر از دوهفته‌ای تهران

وی در ادامه با اشاره به اعمال محدودیت‌های بیشتر دوهفته‌ای تهران با هدف کاهش گسترش کرونا تاکید کرد: برای رفع مشکلات معیشتی و تامین برخی اقلام ضروری برای افرادی که دچار خسارت‌های مالی شدید می شوند و مشاغل شناوری که جنبه‌های فصلی دارند، تدابیر حمایتی ار سوی دولت اعمال خواهد شد.

دکتر زالی گفت: در اسرع وقت سازوکار توزیع بسته های حمایتی برای اقشار محروم و فرودست در دستورکار است.

نقاط داغ کرونا در نقاط محروم، کم‌برخوردار و حاشیه تهران

دکتر زالی با بیان این که طبق آمار آلودگی و نقاط داغ کرونا بیشتر مربوط به نقاط محروم، کم برخوردار و حاشیه تهران است، تامین زیرساخت های بهداشتی و توزیع بسته‌های معیشتی، را برای کاهش موارد ابتلا و مرگ و میر ضروری ذکر کرد.

ارائه خدمات به سالمندان با استفاده ازظرفیت های بسیج و محلات از دیگر مواردی بود که دکتر زالی خبر از اجرای آن خبر داد و تاکید کرد: در مناطق ۲۲ گانه تهران مدل سازی مدون اجرای طرح‌های حمایتی انجام می‌شود.

وی با اشاره به نگرانی برخی از صاحبان مشاغل از اعمال محدودیت‌ها دوهفته ای در تهران، ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل شرایط، مشاغل را ضروری ذکر کرد.

رکنا