به گزارش پایگاه خبری نشان :

حضور یک پیرمرد ۷۴ ساله‌ در مسابقات زیبایی اندام نشان داد انسان هرگاه اراده به انجام کاری کند، می تواند به اهداف خود برسد.

 

حجم ویدیو: 927.96K | مدت زمان ویدیو: 00:00:14