به گزارش پایگاه خبری نشان :
فارس: سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی به  کرونا  مبتلا شد.

علاوه بر این هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه نیز به کرونا مبتلا شده است.