به گزارش پایگاه خبری نشان :

وادی السلام یک قبرستان اسلامی در شهر نجف عراق می باشد.مساحت این قبرستان 1485 هکتار است. و بیش از 5 میلیون قبر در آن وجود دارد.

 درطول جنگ آمریکا با عراق در سال 2003 از این مکان بعنوان پناهگاه سربازان استفاده میشده است.