به گزارش پایگاه خبری نشان :

جو بایدن، نماینده حزب دموکرات که پس از کش و قوس های فراوان در ماه گذشته، به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخاب شد، نخستین بار روز گذشته در انظار عمومی ظاهر شد.

به نوشته روزنامه دیلی میل، جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نخستین بار با پای آتل بسته روز سه شنبه در انظار عمومی ظاهر شد.