به گزارش پایگاه خبری نشان :

فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌ها از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی هستند که مردم ناگزیرند روزانه به آنها مراجعه کنند. متصدیان برای تامین بهداشت فردی در این فروشگاه‌ها موظفند از وسایل حفاظت فردی، ماسک و دستکش استفاده کنند. همچنین مواردی مانند شست‌وشوی دست‌ها، رعایت فاصله با مشتریان و مراجعان، جداسازی کارکنان بیمار و اعزام آنها برای درمان به مراکز خدمات جامع سلامت، عدم استعمال دخانیات، عدم دریافت وجه نقد و استفاده از دستگاه پوز رعایت شود. به‌علاوه متصدیان موظفند روزانه به‌صورت مستمر برای گندزدایی سطوح اقدام کنند.

مشتریان نیز باید استفاده از ماسک و دستکش و شست‌وشوی دست هنگام مراجعه به فروشگاه را یک ضرورت بهداشتی تلقی کنند. کالا و جنسی که نیاز دارند را از قفسه بردارند و از دست زدن به اشیا و کالاهای غیرضروری پرهیز کرده و به ارتقای بهداشت واحدهای صنفی در مهار عالمگیری کرونا کمک کنند.

متخصصان بهداشت محیط وزارت بهداشت بر این باورند راهکار تهویه مناسب و مطلوب، جداسازی فضا یا رعایت حداقل یک متر فاصله از افراد مشکوک، گندزدایی سطوح و استفاده از ماسک و شست‌وشوی دست‌ها می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را قطع کند.

رعایت بهداشت فردی از قبیل داشتن کارت بهداشت، شست‌وشوی صحیح دست‌ها و دست نزدن به سطوح مشترک و در صورت نیاز استفاده از دستکش یا دستمال کاغذی، استفاده‌ نکردن از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و کف و دیوار و میز کار، در واحدهای صنفی کمک شایانی به ارتقای سلامت واحدهای صنفی از جمله گوشت و مرغ می‌کند.

به‌علاوه در صورت استفاده از چرخ دستی در فروشگاه‌های بزرگ، لازم است از ارتباط مستقیم دست با چرخ دستی و سبدهای مشترک خودداری شود. همچنین از تماس دست‌ها قبل از شسته ‌شدن یا ضدعفونی با چشم و بینی و دهان باید پرهیز شود.