به گزارش پایگاه خبری نشان :

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران امروز اعلام کرد: در شروع هفته گذشته بر اساس ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کرونا مثبت بودند نشان داد که تنها ۲۰ درصد این افراد قرنطینه را رعایت می‌کنند و ۷۳ درصد نقض قرنطینه می‌کنند.

وی تاکید کرد: این به منزله یک بمب ساعتی در تهران قلمداد می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.