به گزارش پایگاه خبری نشان :

محله مجیدیه یکی از محله‌های شمال شرق تهران در منطقه 4 و 8 شهرداری است و علاوه بر دسترسی به مترو و بی آرتی به چند بزرگراه مهم نیز دسترسی دارد. بزرگراه رسالت مجیدیه را به دو بخش شمالی و جنوب تقسیم کرده است و مجیدیه شمالی در منطقه4 و مجیدیه شمالی در منطقه8 قرار گرفته است.

محله مجیدیه متوسط و گاه بالا است. کوچه و خیابانی که آپارتمان در آن است، مواد و مصالح استفاده شده در بنا، سال ساخت و... در قیمت مسکن موثر است. در ادامه این گزارش به بررسی قیمت مسکن در کوچه‌ها و خیابان‌های متفاوت این محله، با سن و متراژ‌های متفاوت خواهیم پرداخت.

یک واحد آپارتمان 136متری و 33سال ساخت در خیابان شانزده متری اول، متری 38میلیون و 996هزار تومان به فروش رفت. واحدی 73متری و نوساز در خیابان شهید استاد حسن بنا نیز متری 28میلیون و 920هزار تومان معامله شد.

براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران طی آبان ماه به 27میلیون و 190هزار تومان رسیده است. در محله مجیدیه آپارتمان‌هایی که قیمت آن‌ها از متوسط قیمت مسکن پایین‌تر باشد، نیز معامله شده است. یک خانه 47متری و 6سال ساخت در خیابان شهید علی موسایی متری 26میلیون و 554هزار تومان و واحدی 95متری و 21سال ساخت در کوچه شهید مجید قلی بیگیان متری 23میلیون و 303هزار تومان به فروش رفت.

در یک ماه گذشته 3معامله در خیابان شهید کمالی انجام شده است. یک واحد 61متری و یک سال ساخت متری 35میلیون و 79هزار تومان، آپارتمانی 73متری و نوساز متری 34میلیون و 246هزار تومان و یک خانه 81متری و 11سال ساخت متری 25میلیون و 263هزار تومان در این خیابان معامله شد.

یکی از آپارتمان‌هایی که قیمت آن از متوسط قیمت مسکن در تهران پایین‌تر بود، واحدی 52متری و 18سال ساخت در خیابان شهید استاد حسن بنا بود. این خانه متری 19میلیون و507هزار تومان فروخته شد.