به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک زن ۶۹ ساله که از داوطلبان پناهگاه حفاظت از گربه‌سانان کارول بسکین در ایالت فلوریدای آمریکا است، هنگام غذا دادن به یکی از ببرها با حمله او رو به رو و به شدت مجروح شد.

مقامات حفاظتی پناهگاه، گرسنگی این ببر را دلیل حمله وحشیانه آن دانستند.

حجم ویدیو: 2.56M | مدت زمان ویدیو: 00:00:48