به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش گاردین، شی چنگلی، ویروس شناس چینی در شهر وو‌هان در مورد شیوع انواع جدید ویروس کرونا هشدار داده است.

این دانشمند چینی می‌گوید: خفاش‌هایی که در مناطق مرزی در جنوب و جنوب غربی چین زندگی می‌کنند، انواع دیگری از ویروس کرونا را  دارند که می‌تواند به انسان منتقل شود.

شی چنگلی تأکید کرد: این نوع جدید از ویروس کرونا که به بیماری Covid-۱۹ نیز شباهت دارد، در خارج از چین، اغلب در طبیعت شیوع می‌یابد.

او گفت: ما باید نه تنها در چین بلکه در کشور‌های آسیای جنوبی نیز به دنبال شناسایی این ویروس باشیم.

در حال حاضر اعتقاد غالب این است که خفاش‌ها ناقل طبیعی ویروس کرونا هستند، اما چنگلی معتقد است که به احتمال زیاد حیوان واسطه‌ای وجود دارد که ویروس را از خفاش به انسان منتقل می‌کند. اعتقاد بر این است که پانگولین‌ها نیز می‌توانند به چنین ناقلی تبدیل شوند. با وجود شناسایی این ویروس در انسان هنوز مشخص نیست که انتقال آن از حیوانات به انسان چه مدت طول کشیده است.