به گزارش پایگاه خبری نشان :

پدری استرالیایی، در سن بیست و سه سالگی، به دلیل اعتیاد به بازی‌های ویدئویی، کودک شیرخوار خود را در حین عصبانیت کشت. پدر اعتراف کرد که به دلیل مشغول بودن در یک بازی هیجانی و عصبانیت ناشی از باخت در بازی، پسرش را به شدت از ناحیه سر مجروح کرد، و تمام حرص خود را سر کودکش خالی کرده و او را به قتل رسانده است. همسایه‌ها بعد فهمیدن ماجرا، کودک را به بیمارستان منتقل کردند، با این حال کودک ۵ روز بعد فوت کرد.

گفتنی است این پدر ۲۳ ساله به جرم قتل به دادگاه احضار و حکم او درحال پیگیری است.