به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از نتایج تحقیقات منتشر شده در پرتال "ساینتیفیک ریپورت"دانشمندان دریافته اند که فلاوانول ها به عنوان مواد آلی موجود در کاکائو، اکسیژن رسانی به مغز را افزایش می دهند که تأثیر مفیدی بر توانایی های شناختی و عملکرد مغز دارد.

دانشمندان انگلیسی از دانشگاه بیرمنگام به همراه همکاران آمریکایی از دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین اثرات فلاوانول های کاکائو را بر روی فعالیت مغز بررسی کردند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند.

دانشگاه بیرمنگام در بیانیه مطبوعاتی خود به نقل از رئیس مطالعات این دانشگاه، کاتارینا رندیرو، استاد علوم تغذیه گفت: "فلاوانول ها مولکول های کوچکی هستند که در بسیاری از میوه ها و سبزیجات و همچنین کاکائو یافت می شوند. این ترکیبات در میوه ها و سبزیجات رنگی دیده می شوند که برای سیستم عروقی مفید هستند. فلاوانول ها برای مغز نیز مفید هستند و آیا می توانند بر عملکرد شناختی تأثیر مثبت می گذارند."