به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از دیلی میل، دامپزشکان برای یافتن علت مرگ شترها با کالبد شکافی توپ های بزرگی از کیسه های پلاستیکی به وزن ۶۳ کیلوگرم بیرون کشیدند.

به گفته کارشناسان معضل آلودگی لاستیکی باعث مرگ دهها جاندار کره زمین شده است.

"مارکوس اریکسن" محقق استخوان های سفید شده شترهای مرده را در بیانبان دوبی در کنار کیسه های پلاستیکی یافته است.

"اریکسن " در این باره گفت: بادهای بیابانی پلاستیک ها را به همراه خود همه جا پخش می کند و شترها از گرسنگی این پلاستیک ها را می بلعند. این مشکل در ۲۰ سال گذشته نسبتاً جدید است و هر روز بدتر نیزمی شود. کیسه های پلاستیکی داخل روده این حیوانات نیز کلنی های بزرگ باکتری را در خود جای می دهد ، بنابراین شترها به دلیل بارهای زیاد باکتری به راحتی بیمار می شوند."

1278808.jpg