به گزارش پایگاه خبری نشان :

دادستان عمومی وانقلاب جغتای گفت : پدر خانم و همسر مقتول به علت قتل در جغتایمسائل خانوادگی داماد خود که مرد ۳۵ ساله بود را امروز صبح به قتل رساندند .

سید مهدی حسینی افزود: جنازه مقتول جهت بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ارسال شده و پرونده درحال رسیدگی است