به گزارش پایگاه خبری نشان :

سیدباقر طباطبایی اظهاکرد: پزشک قلابی در علی آباد کتول دستگیر شد.

وی افزود: متهم با استفاده از مشخصات و شماره نظام پزشکی فردی که چندسالی است ساکن استرالیا است، در یکی از درمانگاه های بخش خصوصی علی آباد طبابت می کرد.

طباطبایی ادامه داد: مُهر پای نسخه یکی از بیماران این خانم، توجه یکی از پزشکان متخصص استان را جلب کرد و در پیگیری ها متوجه شد، فردی که با این نام طبابت می کند یکی از هم دانشگاهی های قدیم او در دانشکده پزشکی است که چندسالی است خارج از کشور زندگی می کند.

وی گفت: پزشک ساکن استرالیا پس از متوجه شدن موضوع در نامه به نظام پزشکی شهرستان آمل ماجرای این پزشک که با شماره نظام پزشکی و مشخصات او طبابت می کند را پیگیر شد و به این ترتیب هویت پزشک قلابی لو رفت.

دادستان طباطبایی ادامه داد: پزشک قلابی دستگیر و در نخستین جلسه دادگاه، علاقه زیاد به پزشکی را انگیزه عمل خود عنوان کرد.

وی افزود: پزشک قلابی فقط یک ماه کار طبابت را در یکی از درمانگاه های این شهرستان آغاز کرده بود و هم اکنون پرونده او به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق تجویز دارو و بدون داشتن مدرک پزشکی و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی دکتر در دادسرای علی آباد در حال رسیدگی است.