به گزارش پایگاه خبری نشان :

تهرانپارس محله‌ای در شرق پایتخت است که در منطقه 4 و 8 شهرداری قرار دارد. این محله دارای 4فلکه بوده و بلوار شاهد یکی از خیابان‌های مهم این محله است. قیمت مسکن در محله تهرانپارس در ماه اخیر بین 20 تا 60میلیون تومان در هر متر مربع متغیر بوده است. یک واحد آپارتمان 113متری و یک سال ساخت در خیابان شهید آهنی امنیه متری 40میلیون و 985میلیون تومان به فروش رفت. تهرانپارس از محله‌هایی است که واحدهای متفاوت با متراژهای متنوعی در آن وجود دارد و در هر متراژی می‌توان در آن واحد یافت.

یک آپارتمان 55متری و 18سال ساخت در خیابان سعید خیری متری 26میلیون و 287هزار تومات معامله شد. همچنین قیمت مسکن برای واحدی 61متری و 10سال ساخت در خیابان دماوند 36میلیون و 140هزار تومان در هر متر مربع بوده است. بلوار شاهد یکی از اصلی‌ترین خیابان‌های محله تهرانپارس است. یک واحد 83متری و 15سال ساخت در این خیابان متری 26میلیون و 817هزار تومان فروخته شد.

Zl4WeLOJwLYK

یکی از آپارتمان‌های متراژ بالایی که طی یک ماه اخیر در تهرانپارس معامله شد، واحدی 214متری و 29سال ساخت در خیابان حجربن عدی بود. این واحد متری 35میلیون و 528هزار تومان معامله شد. همچنین برای واحدی 97متری و 29سال ساخت در همین خیابان 3میلیارد و 646میلیون تومان پرداخت شده است. واحدی 52متری و 17سال ساخت در خیابان جمیلی شبستری متری 22میلیون و 318هزار تومان معامله شد که از واحدهایی بود که با قیمت پایین‌تری نسبت به سایر آپارتمان‌ها به فروش رفت. همچنین یک خانه 135متری و نوساز در خیابان دماوند متری 42میلیون و 666هزار تومان معامله شد.