به گزارش پایگاه خبری نشان :

 صیاد ۳۳ ساله جاسکی یک شیر ماهی به وزن ۴۰ کیلوگرم با قلاب صید کرد.

این شیرماهی را در فاصله ده مایلی روستای ونک جاسک صید کرده است که ارزش آن ۴میلیون تومان است.

این صیاد پارسال نیز یک ماهی تن به وزن ۱۰۰ کیلوگرم صید کرده است