به گزارش پایگاه خبری نشان :

دانشمندان بین المللی نوع جدیدی از بندپایان به نام پادشاه غار را کشف کردند.

این هزارپای سمی در یکی از منزوی و جهنمی‌ترین اکوسیستم‌های جهان زندگی می‌کند. تیم تحقیقاتی، این موجود را در غار «Movile» در رومانی یافتند؛ اکوسیستم زیرزمینی بی نظیری که میلیون‌ها سال پیش از عصر نئوژن جدا شده بود.

دانشمندان از اتریش، بلغارستان و فنلاند پس از جمع آوری بندپایان پیدا شده در غار، تصاویری از آن‌‌ها را در فضای مجازی منتشر کردند.

این موجود به عنوان بزرگترین ساکن غار گوگرد ماول و گونه‌های تازه کشف شده به راحتی می‌تواند به عنوان پادشاه این اکوسیستم جهنمی شناخته شود. این تیم هزارپا را (Cryptops speleorex) نامید و در رابطه با آن گفت که این موجود برای مقابله با تاریکی غار، میلیون‌ها سال است که روی مجاری پشت بام یک خانه زندگی‌ می کند و در همان جا تکامل یافته‌اند.

اعتقاد بر این است که این نوع جدید از بندپایان هرگز نور روز را ندیده و در یک محیط بسیار منحصر به فرد زندگی می‌کند.

اکوسیستم زیرزمینی مملو از گونه‌های نادر و ناشناخته‌ای است که از میلیون‌ها باکتری شیمی سنتتیک حاشیه دیواره غار تغذیه می‌کنند و به نوبه خود از دی اکسید کربن و متان تغذیه می‌کنند.

این طور که به نظر می‌رسد این اکوسیستم جهنمی، جایی است که تنفس بدون تجهیزات تنفسی ممکن نیست و برای اکثر ما کشنده است.

گفتنی است؛ طول «Cryptops speleorex» بین ۴.۶ تا ۵.۲ سانتی متر بوده و بزرگترین ساکن غار است.